G & Partners, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice
0917 610 333
 
 • Ochrana osobných údajov
  pre prevádzkovateľov informačného systému

  ktorým je v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov „každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene"

 • Prečo si vybrať práve nás?

  • projekty spracované našou spoločnosťou spĺňajú všetky požiadavky vyplývajúce zo zákona a vyhlášky, prešli niekoľkými kontrolami Úradu na ochranu osobných údajov SR
  • dlhoročné skúsenosti
  • množstvo spokojných klientov
  • osobný prístup
 • Novinka - nové nariadenie v oblasti ochrany osobných údajov – GDPR

  Ako ste sa už iste dopočuli, v súčasnosti ochrana osobných údajov v celej Európskej únii prechádza zásadnou zmenou, ktorá sa v nemalej miere dotkne všetkých sfér spoločenského života. Vyvrcholí 25.05.2018, odkedy sa začne v praxi uplatňovať nové Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov č. 2016/679 („GDPR“), pričom sankcie za porušenie budú oproti terajšiemu zákonu o ochrane osobných údajov 100-násobne vyššie – až do 20.000.000 €!

  CHCEM SA DOZVEDIEŤ VIAC

 • Plnenie funkcie zodpovednej osoby

  V rámci našich služieb, Vám ponúkame výkon funkcie zodpovednej osoby, ktorej povinnosť vymenovania pre niektoré subjekty ukladá priamo Nariadenie – GDPR.

  CHCEM SA DOZVEDIEŤ VIAC

 • Prečo sa ochrana osobných údajov týka aj Vás?

  - spracúvate osobné údaje fyzických osôb ( napr. zákazníkov, klientov, odberateľov, zamestnancov, pacientov, žiakov, študentov, hostí, členov, stravníkov, žiadateľov, uchádzačov o zamestnanie a pod.) ?

  - spracúvate osobné údaje na počítači pripojenom na internet ? (v programe, v rámci elektronickej komunikácie a pod.) ?

 • Prečo sa ochrana osobných údajov týka aj Vás?

  - prevádzkujete kamerový systém ?

  - spracúvate navyše aj osobitnú kategóriu osobných údajov – t.j. zvlášť citlivé osobné údaje ako rodné číslo, zdravotný stav, vierovyznanie, rasový alebo etnický pôvod, členstvo v odborových organizáciách, občianskych združeniach, politických stranách či hnutiach ?

 • Prečo sa ochrana osobných údajov týka aj Vás?

  - spracúva vo Vašom mene osobné údaje iný prevádzkovateľ? (napr. externá účtovná firma, BOZP technik, súkromná bezpečnostná služba) ?

  Pokiaľ áno, sme tu pre Vás! Neváhajte nás kontaktovať!

 • Certifikát solventnosti

  UPOZORNENIE: Prioritou našej spoločnosti je ľudský prístup a spokojnosť našich klientov. Patríme medzi 9% firiem pôsobiacich na území Slovenskej republiky, ktoré sú držiteľom Certifikátu solventnosti. Znamená to, že sme prešli hodnotením, ktoré sa vykonáva z hľadiska ekonomických výsledkov, z hľadiska pozície na trhu a to ako na území celej krajiny tak v zohľadnení pozície na trhu v rámci regiónu a ďalších parametrov (ako firma nemáme žiadne registrované dlhy, nie sme v insolventnom riadení, konkurze alebo likvidácii, nemáme záväzky viac ako 30 dní po lehote splatnosti, máme priaznivé skóringové hodnotenie, pravidelne publikujeme finančné výsledky v Zbierke listín). Zaraďujeme sa teda medzi stabilné, seriózne a spoľahlivé spoločnosti, ktoré si plnia všetky záväzky a povinnosti voči štátu. Certifikát je potvrdením pozície našej spoločnosti na trhu aj z hľadiska dôveryhodnosti, stability a serióznosti.

Referencie

Referencie

Ako experti v oblasti ochrany osobných údajov vieme, aký problém môže spôsobiť únik neželaných informácií. Naša spoločnosť si zakladá na budovaní dôverného a individuálneho vzťahu s každým svojim klientom. Vážime si dôveru našich klientov a preto  sme nepristúpili k zverejneniu konkrétneho zoznamu všetkých našich referencií. Informácie o našich skúsenostiach v určitej oblasti poskytneme len na základe Vašej požiadavky.

Zamestnanci našej spoločnosti sa už viac ako 12 rokov zaoberajú vypracovávaním bezpečnostných projektov ochrany osobných údajov pre rôznych prevádzkovateľov informačných systémov, a to:

 • niekoľko veľkých podnikateľských a výrobných koncernov,
 • niekoľko malých a stredných firiem,
 • niekoľko cestovných kancelárií a agentúr,
 • niekoľko ústredných orgánov štátnej správy,
 • vyše 20 mestských, obecných úradov a mestských častí,
 • vyše 100 exekútorských úradov,
 • vyše 30 rôznych zväzov, združení,
 • školy a školské zariadenia:
  •  vyše 100 stredných škôl,
  •  vyše 70 základných škôl,
  •  vyše 30 materských škôl,
  •  vyše 30 základných škôl s materskými školami,
  •  vyše 10 centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (a obdobných subjektov),
  •  niekoľko centier voľného času,
  •  niekoľko školských internátov,
 • vyše 20 zariadení sociálnych služieb (zariadenia pre seniorov, centrá  a domovy sociálnych služieb, detské domovy, sanatóriá a pod.),
 • 10 kultúrnych  organizácií (múzeá, knižnice, osvetové strediská, kultúrne strediská),
 • vyše 10 zdravotníckych zariadení (ambulancie, nemocnice, ústavy),
 • vyše 10 lekární,
 • niekoľko ubytovacích zariadení,
 • vyše 20 správcov bytových domov (bytové družstvá a pod.),
 • vyše 320 spoločenstiev vlastníkov bytov,
 • niekoľko advokátskych a právnických kancelárií,
 • niekoľko samostatne zárobkovo činných osôb (účtovníčky a iní živnostníci),
 • niekoľko e-shopov, atď.

Dlhoročné skúsenosti

Využite naše dlhoročné skúsenosti v oblasti ochrany osobných údajov pri spracovávaní bezpečnostných projektov ochrany osobných údajov pre niekoľko stoviek prevádzkovateľov informačných systémov.

Videli ste už naše nové logo?

G & Partners, s.r.o.

Mudroňova 29
040 01 Košice

Mobil: 0917 610 333, 0903 608 164
E-mail: info@ochranaosobnychudajov.eu

PhDr. Jana Géciová - spracovateľ, školiteľ, audítor informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2005
Kde nás nájdete:

(c) 2010 - 2014. G & Partners, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Created by CTS Europe s.r.o.