Ochrana osobných údajov pre prevádzkovateľov informačného systému

Využite naše dlhoročné skúsenosti v oblasti ochrany osobných údajov pri spracovávaní bezpečnostných projektov ochrany osobných údajov pre niekoľko stoviek prevádzkovateľov

Dozvedieť sa viac

O nás

Spoločnosť G & Partners, s.r.o. so sídlom v Košiciach v súlade s predmetom činnosti poskytuje komplexné vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie ochrany osobných údajov v súlade s Nariadením ako aj so zákonom o ochrane osobných údajov a súvisiacimi právnymi predpismi.

Naša spoločnosť spĺňa všetky požadované náležitosti (podmienky) oprávňujúce na vykonávanie činností, v zmysle legislatívnych noriem platných na území SR.

 

Spoznajte nás

NOVINKA: Nové Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov č. 2016/679 („GDPR“), sankcie za porušenie budú oproti terajšiemu zákonu o ochrane osobných údajov 100-násobne vyššie – až do 20.000.000 €!

Ponuka

Vypracovanie bezpečnostného projektu

Projekty spracované našou spoločnosťou spĺňajú všetky požiadavky vyplývajúce zo zákona a vyhlášky, prešli niekoľkými kontrolami Úradu na ochranu osobných údajov SR

Preškolenie Vašich oprávnených a zodpovedných osôb

Prečítali ste si Zákon o ochrane osobných údajov niekoľkokrát a napriek tomu ste všetkému neporozumeli? Jedná sa totiž o jeden z najťažších a najťažkopádnejších zákonov v slovenskej legislatíve.

Audit

Posúdenie, či bezpečnostný projekt a súvisiaca dokumentácia, ktorú už máte spracovanú zodpovedá zákonu NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Nové nariadenie v oblasti ochrany osobnýchdajov – GDPR

Ako ste sa už iste dopočuli, v súčasnosti ochrana osobných údajov v celej Európskej únii prechádza zásadnou zmenou, ktorá sa v nemalej miere dotkne všetkých sfér spoločenského života.

Plnenie funkcie zodpovednej osoby

V rámci našich služieb, Vám ponúkame výkon funkcie zodpovednej osoby, ktorej povinnosť vymenovania pre niektoré subjekty ukladá priamo Nariadenie – GDPR.

Garant

  • problematike ochrany osobných údajov sa venuje od roku 2002
  • je spracovateľkou Bezpečnostných projektov a súvisiacej dokumentácie pre súkromný aj verejný sektor,
  • vykonáva odborné školenia a vydáva odborné články-držiteľka certifikátu audítora a certifikátu pre vykonávanie interných auditov, absolvovala skúšky na výkon funkcie zodpovednej osoby
  • je autorkou knižnej publikácie Nedospelé deti, v ktorej sa za pomoci iných odborníkov z oblasti prevencie kriminality, informatiky, detskej a dospelej psychológie podrobnejšie venuje aktuálnej téme, ochrana osobných údajov detí a mládeže ako aj ich rodín. S uvedenou témou úzko súvisí aj kyberšikanovanie. Knihe Nedospelé deti bola Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR udelená odporúčacia doložka pre materiálny didaktický prostriedok a bola zaradená do zoznamu odporúčaných materiálnych didaktických prostriedkov určených pre základné školy, stredné odborné školy a gymnáziá.

PhDr. Jana Géciová, MBA

Napísali o nás

Povinnosť chrániť osobné údaje sa týka aj spoločenstva vlastníkov bytov

Dozvedieť sa viac

Kontakt

    Odoslaním formulára udeľujem prevádzkovateľovi G & Partners, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel: spracúvanie osobných údajov potrebných pre vybavovanie žiadostí (zodpovedania otázok, poskytovania informácií) na žiadosť fyzickej osoby. Dozvedieť sa viac